Korraldaja

Lossimuusika kontserdisarja korraldab
LOOVÜKSUS MTÜ
Registrinumber: 80338256
e-post: info@lossimuusika.ee
Telefon: +372 5162480
Kontaktisik: Aare Tammesalu
Arveldusarve: EE341010220204698224 SEB


Tähelepanu!

 

Mittetulundusühing Loovüksus kuulutab välja avaliku stipendiumite konkursi. Stipendium on sihtotstarbeline ja mõeldud muusikutele enesearendamiseks, mängutehnika täiustamiseks, koosmusitseerimise oskuste lihvimiseks ning kammermuusika repertuaari laiendamiseks. Kandideerimiseks palume esitada avaldus e-kirja teel aadressil aare@tammesalu.com. Stipendiumid määratakse MTÜ Loovüksuse juhatuse otsuse alusel nii summa kui perioodi osas individuaalselt. Täiendav info: MTÜ Loovüksus, telefon +372 5162480.