Korraldaja

LOOVÜKSUS MTÜ
Registrinumber: 80338256
e-post: info@lossimuusika.ee
Telefon: +372 5162480
Kontaktisik: Aare Tammesalu
Arveldusarve: EE341010220204698224 SEB

Tähelepanu!
Mittetulundusühing Loovüksus kuulutab välja avaliku stipendiumite konkursi klassikalise muusikaga tegelevatele interpreetidele. Stipendium on sihtotstarbeline ja mõeldud muusiku enesearendamiseks, mängutehnika täiustamiseks, koosmusitseerimise oskuste lihvimiseks ning kammermuusika repertuaari laiendamiseks. Kandideerimiseks palume esitada avaldus e-kirja teel aadressil aare@tammesalu.com. Stipendiumid määratakse MTÜ Loovüksuse juhatuse otsuse alusel nii summa kui perioodi osas individuaalselt. Täiendav info: MTÜ Loovüksus, telefon +372 5162480.